Publikation

Miljömålen

Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2022 – Med fokus på statliga insatser
Uggla sitter i ett träd. Miljömålen.

Om rapporten

Den årliga uppföljningen av miljömålen är en rapport till regeringen med fokus på statliga myndigheters åtgärder under föregående år. Både myndigheter och andra aktörer arbetar för att miljömålen ska nås. För många av målen krävs fortsatt stora insatser, både nationellt och internationellt. Det gäller inte minst de mål som rör de globala frågorna, klimatet och den biologiska mångfalden. Insatser för miljömålen bidrar också till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Rapporten tar upp viktiga statliga satsningar under det senaste året för att förbättra miljön i riktning mot miljömålen. 

Mer information om miljömålen finns på sverigesmiljömål.se

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7033-5
Utgiven
‎3‎/‎30‎/‎2022
Sidor
363
Omslag publikation.