Publikation

Vindkraftens påverkan på människors intressen

Mamma med döttrar framför vindkraftverk i Östersjön, Öland.

Om publikationen

Rapporten är en uppdatering av syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” (2012). Den består av fyra delar, där forskarna har sammanställt och analyserat internationell och svensk forskning.

Kapitlet Hälsa och ohälsa, innefattar buller, skuggor och besvärsupplevelser. I kapitlet Samhällsnytta och ekonomi finns nya studier om sysselsättningseffekter av vindkraft och hur den lokala nyttan skulle kunna stärkas. I delen Landskap och planering skriver forskarna att allmänhetens kunskap om landskapet ska med i planeringen, i enlighet med den europeiska landskapskonventionen.

Kommuner och länsstyrelser behöver, med allmänhetens medverkan, ta fram och regelbundet uppdatera landskapsanalyser, för att skapa ett planeringsunderlag för vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

Rapportens fjärde del fokuserar på sociala konsekvenser och förankring. Den innehåller detaljerade anvisningar om hur deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt kan utvecklas. Forskarna betonar betydelsen av hur frågor om rättvisa, delaktighet och förtroende hanteras vid planering och förberedelse av en vindkraftsetablering.

En rapport från forskningsprogrammet Vindval. Projektområde: Människors intressen.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7013-7
Utgiven
‎10‎/‎7‎/‎2021
Sidor
102
Författare
Karl Bolin, Karin Hammarlund, Tom Mels, Hans Westlund
Omslagsbild