Publikation

Artskydd och beslutsprocesser

Vindkraftverk över en gård och åkrar.

Om publikationen

Rapporten analyserar hur skyddet av djur- och växtarter hanteras inom två olika beslutsprocesser: tillståndsprocesser under miljöbalken för vindkraftverk, samt beslut under skogsvårdslagen. Projektet är ett samarbete mellan rättsvetare och ekologer.

Författarnas slutsats är att prövningssystemet för vindkraft är en effektiv och rättssäker miljöprocess. Artskyddet är inget stort hinder för utbyggnaden av vindkraft, då det endast stoppar ca 10 procent av de verk som ingår i forskningsmaterialet (2014–2018).

För beslut under skogsvårdslagen visar analysen att den nuvarande utformningen av artskyddet inom skogsbruket är otillräcklig för att leva upp till EU-rätten. För att uppfylla kraven på ett fullgott kunskapsunderlag vid beslutsfattandet, liksom transparens och möjlighet för den berörda allmänheten att komma till tals, presenterar författarna en rad rekommendationer.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag vilket syftar till att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7009-0
Utgiven
‎10‎/‎7‎/‎2021
Sidor
158
Författare
Jan Darpö, Jonas Sandström
Artskydd och beslutsprocesser rapportframsida