Publikation

Att leva nära stora rovdjur

Perspektiv på psykosociala och socioekonomiska konsekvenser
En flock får i motljus.

Om publikationen

Här ges perspektiv på psykosociala och socioekonomiska konsekvenser av att leva nära stora rovdjur. I studien, som bland annat bygger på intervjuer med tamdjursägare och jägare som har haft angrepp av stora rovdjur på sina tamdjur respektive hundar, har frågor kring hur de upplever sin situation studerats. Studien har intresserat sig för deras erfarenheter och tankar kring den egna situationen, upplevelser av oro och stress kopplat till rovdjursförekomst, deras syn på förvaltningsstrategier och åtgärder, samt hur de upplever att deras socioekonomiska situation påverkas av rovdjursförekomst. Undersökningen har gemensamt finansierats av Naturvårdsverket, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7005-2
Utgiven
‎9‎/‎15‎/‎2021
Sidor
160
Författare
Annelie Sjölander-Lindqvist, Simon Larsson och Juliana Bennett