Publikation

Energinyckeltal och växthusgasutsläpp baserade på industrins energianvändande processer

Block av is lossnar ifrån isberg.

Om publikationen

Rapporten presenterar resultaten från forskningsprojektet ”Carbonstruct” inom utlysningen från år 2017 med rubriken Uppföljningsmått för samhällsomställningar och miljömålen.

Syftet med projektet var att ta fram bättre uppskattningar av energieffektivitet i svensk industri för att bidra med kunskap om var man bäst kan effektivisera.

Projektet har genererat processträd och etablerat energinyckeltal avseende de största, till slutenergianvändning räknat, svenska industribranscherna för hur slutenergianvändningen är fördelad på olika energibärare och slutenergiprocesser. Dessutom har projektet allokerat växthusgasutsläpp på dessa olika processer. De branscher som ingår är massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, kemiindustrin, livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin, trävaruindustrin och aluminiumindustrin.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag vilket syftar till att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6972-8
Utgiven
‎6‎/‎15‎/‎2021
Sidor
102
Författare
Patrik Thollander, Magnus Wallén, Curt Björk, Simon Johnsson, Joakim Haraldsson, Elias Andersson, Maria Andersson, Maria Johansson, Noor Jalo och Fayas Malik Kanchiralla