Publikation

Miljöledning i staten 2020

En redovisning
Närbild av en skrivbordsplats med laptop, kaffekopp och handsprit.

Om publikationen

Statliga myndigheter ska ha miljöledningssystem och årligen redovisa miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Naturvårdsverket har i uppdrag att varje år lämna en sammanfattning av myndigheternas redovisningar till regeringen.

Det viktigaste i redovisningen för år 2020:

  • Covid-19-pandemin påverkade under år 2020 myndigheternas arbete och de områden som miljöledningsförordningen omfattar. Detta gör det svårt att dra några slutsatser kring övriga bakomliggande orsaker till förändringarna eller långsiktiga trender.
  • Koldioxidutsläppen från flygresor minskade med drygt 70 procent jämfört med år 2019. Samtidigt skedde en flerfaldig ökning av den digitala mötesvolymen.
  • De totala koldioxidutsläppen från samtliga fordonsslag minskade med 16 procent och uppgick år 2020 till cirka 306 000 ton.
  • Den sammanlagda energianvändningen uppgick till 2,5 TWh, en minskning sedan år 2019. Andelen förnybar el och förnybar energi har under samma period ökat.
  • Miljökrav ställdes för 82 procent av det totala upphandlingsvärdet på cirka 75 miljarder kronor vilket är en viss minskning sedan 2019.
Inrapporterade uppgifter

Myndigheternas inrapporterade uppgifter 2020

Filen innehåller uppgifter redovisade av de statliga myndigheterna. Uppgifterna för verksamhetsåret 2020 är rapporterade till Naturvårdsverket enligt förordningens bilaga senast den 22 februari 2021. 187 myndigheter omfattas av förordningen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ingår liksom tidigare år i Socialstyrelsens redovisning och två myndigheter under Kulturdepartementet (Stiftelsen Nordiska museet och Tekniska museet) har redovisat frivilligt. Sammanlagt har 188 redovisningar inkommit till Naturvårdsverket.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6969-8
Utgiven
‎4‎/‎15‎/‎2021
Sidor
41
Omslag publikation