Publikation

Miljömålen 2021

Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 – Med fokus på statliga insatser
Två skidåkare i vinterlandskap.

Om publikationen

Den årliga uppföljningen av miljömålen är en rapport till regeringen med fokus på statliga myndigheters åtgärder under 2020. Både myndigheter och andra aktörer arbetar för att miljömålen ska nås.

För många av målen krävs fortsatt stora insatser, både nationellt och internationellt. Det gäller inte minst de mål som rör de globala ödesfrågorna, klimatet och den biologiska mångfalden. Insatser för miljömålen bidrar också till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Rapporten tar upp viktiga statliga satsningar under bland annat 2020 för att förbättra miljön i riktning mot miljömålen.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6968-1
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2021
Sidor
508
Författare
Naturvårdsverket
Omslag