Publikation

Drivkrafter för hållbar konsumtion på lokal nivå

Svenska kommuners roll och möjligheter
Människor njuter av solskenet i Lindholmens hamn.

Om publikationen

Rapporten analyserar hinder och möjligheter i kommunernas arbete för att främja hållbara konsumtionsmönster på lokal nivå. Detta arbete spänner över flera områden såsom livsmedel, upphandling, energi, avfall, energianvändning och transporter och berör såväl kommunens egen verksamhet som hushåll och andra aktörer.

Forskarna har granskat vetenskaplig litteratur, genomfört en enkät till Sveriges kommuner och länsstyrelser samt fallstudier i två kommuner.

Resultatet visar att de styrmedel som används framförallt är informativa och administrativa. Upphandling ses som ett viktigt styrmedel men svårt att använda på grund av bristande resurser och kunskap. En annan svårighet är att förstå och följa upp miljöbelastningen från inköp. Politiskt engagemang samt samarbete genom nätverk är viktiga stöd och framgångsfaktorer i arbetet.

För att stärka kommunernas arbete, föreslår forskarna bland annat ökade resurser till lärande och erfarenhetsutbyte, stöd genom gemensamma riktlinjer och standarder från nationell nivå samt bättre kapacitet för kommunerna att sammanställa data från upphandling och inköp.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag vilket syftar till att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6960-5
Utgiven
‎3‎/‎15‎/‎2021
Sidor
64
Författare
Karin André, Katarina Axelsson, Elena Dawkins och Åsa Gerger Swartling
Omslagsbild