Publikation

Svenska kommuners arbete med biologisk mångfald

En kartläggning av 29 kommuner som underlagsrapport för uppföljningen av Sveriges miljömål
Blommor vid vägkant, Horn, Östergötland.

Om publikationen

Syftet med kartläggningen är att synliggöra kommuners arbete med biologisk mångfald och ge en bred förståelse för vilka mål och åtgärder kommuner arbetar med. Kartläggningen syftar även till att visa vilken roll de svenska miljömålen spelar i arbetet samt vilka hinder och framgångsfaktorer kommunrepresentanterna ser i sitt arbete.

På en övergripande nivå visar kartläggningen att det inte finns ett gemensamt arbetssätt för att bevara och utveckla biologisk mångfald som alla kommuner följer. Istället finns en stor variation både i det strategiska arbetet och vad gäller specifika åtgärder. Vidare innehåller rapporten en rad förslag och uppslag till hur kommunernas arbete med biologisk mångfald kan stöttas på olika sätt.

Kartläggningen är gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet. Under hösten 2020 har de kartlagt kommuners arbete med biologisk mångfald på uppdrag av Naturvårdsverket. Kartläggningen utgår ifrån dokumentanalyser och intervjuer med representanter från 29 kommuner.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6956-8
Utgiven
‎2‎/‎15‎/‎2021
Sidor
64
Författare
Jonas Lind, Malin Wennerholm och Hanna Matschke Ekholm
Omslag till publikation 6956-8.