Publikation

Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Nationell slutrapport första omdrevet
Fältkalibrering, Hörlinge ängar, Skåne.

Om publikationen

I denna slutrapport redovisas resultat från det första nationella omdrevet av ”Satellitbaserad övervakning av våtmarker”. Våtmarksövervakningen genomfördes 2007-2017 inom ramen för den nationella miljöövervakningen och är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning.

Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en senare tidpunkt. I norra Sverige analyserades tidsperioden 1990–2000 och i södra Sverige analyserades tidsperioden 1999–2009. Förändrade områden delas in i två förändringsklasser som indikerar ökad biomassa/igenväxning; säker förändringsindikation och potentiell förändringsindikation. Av den analyserade öppna myren visade cirka 25 000 ha (0,77 procent) säker förändringsindikation och cirka 21 000 ha (0,63 procent) potentiell förändringsindikation. Förändringskartor visar att områden i anslutning till jordbruksbygder relativt ofta har höga förändringsandelar.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6950-6
Utgiven
‎2‎/‎1‎/‎2021
Sidor
80
Författare
Niklas Hahn, Kjell Wester och Urban Gunnarsson.
Omslag till 978-91-620-6950-6