Publikation

Sötvatten – förvaltning och restaurering med förändrat klimat

Om publikationen

Rapporten sammanfattar kunskapsläget om hur sötvattensekosystem påverkas av klimatförändringar. Forskarna har identifierat nyckelbiotoper och arter som behöver skydd, utvärderat effekter av klimatförändringar på ekosystem som är utsatta för flera samtidiga typer av påverkan och bedömt den ekologiska effektiviteten i restaureringsåtgärder i sötvatten.

Forskningen har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens verksamhet. Slutrapport från projektet FRESHREST (Sötvattenslandskapet – förvaltning ochrestaurering i förändrat klimat).

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6942-1
Utgiven
‎10‎/‎31‎/‎2020
Sidor
52
Författare
Leonard Sandin m.fl.
Omslag publikation.