Publikation

Miljöledning i staten 2019

En redovisning

Om publikationen

Statliga myndigheter ska ha miljöledningssystem och årligen redovisa miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Naturvårdsverket har i uppdrag att stödja de statliga myndigheterna i deras miljöledningsarbete och varje år lämna en sammanfattning av myndigheternas redovisningar till regeringen.

Det viktigaste i redovisningen för år 2019:

  • Uppföljningen av myndigheternas efterlevnad av miljöledningsförordningen visar att tio procent av myndigheterna inte har uppdaterat sina miljöutredningar.
  • Under 2019 har de samlade koldioxidutsläppen från tjänsteresor och transporter samt maskiner och övriga fordon minskat och uppgår till 365 000 ton, den lägsta nivån sedan år 2011. Myndigheterna blir bättre på att ersätta tjänsteresor med digitala möten.
  • Den totala redovisade energianvändningen är oförändrad sedan 2018. Antalet myndigheter som ställer krav på produktionsspecificerad förnybar el fortsätter att öka.
  • Sedan 2018 har det totala upphandlingsvärdet ökat med 30 miljarder och uppgår till 87 miljarder kronor år 2019. Även andelen upphandlingar med miljökrav har ökat.
  • En lägesbild har tagits fram för några delar i miljöledningsarbetet som nämns i det regeringsuppdrag Naturvårdsverket fått om att se över miljöledningsförordningen.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6918-6
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2020
Sidor
52
Omslag till 978-91-620-6918-6