Publikation

Elcykling – vem, hur och varför?

En utvärdering med elfordonspremien som utgångspunkt
Vägmärke cykel.

Om publikationen

Den här rapporten ger svar på frågor som vem köper en elcykel och varför. Hur används den och vilka samhällskonsekvenser ger elcykling upphov till? Utgångspunkten är den elfordonspremie som var en del av regeringens satsning på klimat och miljö i budgeten 2018. Målet med premien var att förbättra förutsättningarna att transportera sig klimatvänligt. Den skulle dessutom bidra till ökad tillgänglighet och ökad folkhälsa. Ansökningar och utbetalningar hanterades av Naturvårdsverket.

ISBN
978-91-620-6894-3
Utgiven
‎8‎/‎20‎/‎2019
Sidor
114
Omslag publikation