Ett rikt växt- och djurliv

underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. ISBN 978-91-620-6874-5.