Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Med förslag till regeringen från myndigheter i samverkan. Huvudrapport. ISBN 98-91-620-6865-3.