Bara naturlig försurning

Underlag till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6860-8.