Begränsad klimatpåverkan

Underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. ISBN 978-91-620-6859-2.