Skyddande ozonskikt

Underlag till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6858-5.