Publikation

Ökad plaståtervinning – potential för utvalda produktgrupper

Rosa höbalar på fält.

Om publikationen

Syftet med rapporten är att ge viss vägledning för myndigheter och projektfinansiärer i prioriteringsarbete, liksom att ge en överskådlig och lättförståelig analys och bedömning av "här finns potentialen" för en ökad och säker materialåtervinning av plast i Sverige.

Resultaten pekar mot att potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige är relativt stor, samtidigt som en god kontroll över förekomsten av farliga ämnen finns. Baserat på analyserna har vi funnit att potentialen är störst för förpackningar (både från hushåll och från verksamheter), plast som uppkommer vid byggnation (inklusive installationsspill) och plast från fordon. För flera av dessa plastavfallsströmmar, särskilt plast från förpackningar, uppgår det presumtiva marknadsvärdet av den totalt upparbetade och återvunna plastråvaran till miljardbelopp per år.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6844-8
Utgiven
‎9‎/‎9‎/‎2018
Sidor
69
Författare
Åsa Stenmarck, m.fl.
Omslag publikation