Publikation

Avfall i Sverige 2016

Bananskal på marken.

Omslag publikation

En sammanställning över industri- och hushållsavfall uppkommet i Sverige år 2016.

Rapporten beskriver avfallsflödena i samhället och diskuterar möjligheten att nå de mål som satts upp för avfallsområdet.

Avfall i Sverige 2016 ges ut av Naturvårdsverket och beskriver hur stora avfallsmängder som år 2016 uppkom i olika sektorer och hur avfallet behandlades. Den bygger på avfallsstatistik som rapporterades i juni 2018 i enlighet med Avfalls-statistikförordningen (2150/2002/EC).

Rapporten är skriven av SMED (Svenska MiljöEmissionsData) på uppdrag av Naturvårdsverket.

ISBN
978-91-620-6839-4
Utgiven
‎6‎/‎13‎/‎2018
Sidor
110
Omslag publikation