Publikation

Vindkraft och renar

En kunskapssammanställning
Fyra renar står framför vindkraftverk.

Om publikationen

Rapporten sammanfattar elva olika undersökningar som studerat effekter av vindkraftparker och kraftledningar på renar, i Sverige och Norge. Olika projekt har gett till synes motstridiga resultat. Vid två av de undersökta vindkraftsparkerna i Sverige och i en ny studie från Norge har man funnit att renar har reducerat sin användning av områden som ligger 3–5 kilometer från vindkraftparker.

En studie i Sverige och tre undersökningar i Norge har inte dokumenterat någon reducerad habitatanvändning i närområdet till de undersökta vindkraftparkerna. Rapportförfattarna förklarar varför det har blivit olika resultat från respektive undersökning och ger sina rekommendationer om framtida forskning och diskuterar hur traditionell kunskap bör integreras i framtida undersökningar.

ISBN
978-91-620-6799-1
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2018
Sidor
78
Författare
Olav Strand, m.fl.
Omslag till 978-91-620-6799-1