Ekosystemtjänstförteckning med inventering av datakällor

För kartläggning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur. ISBN 978-91-620-6797-7.