Publikation

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Uppdaterad syntesrapport 2017
Fladdermusen Barbastell.

Om publikationen

Rapporten är en uppdatering av den tidigare syntesrapporten Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss ISBN 978-91-620-6467-9, som publicerades 2011. I den uppdaterade rapporten sammanställs internationell forskning under senare år samt en analys av de svenska kontroll- och uppföljningsprogram som genomförts fram till 2016.

För fladdermöss visar ny kunskap att vindkraft generellt är ett större problem än vad som var känt för fem år sedan. Samtidigt finns mer kunskap om hur skador för fladdermöss kan begränsas med relativt enkla åtgärder. Ny forskning om fåglar och vindkraft befäster i stort sett slutsatserna från den tidigare syntesrapporten. Den uppdaterade rapporten innehåller fördjupade resonemang om vetenskapligt grundade skyddsavstånd, särskilt för örnar.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

ISBN
978-91-620-6740-3
Utgiven
‎5‎/‎1‎/‎2017
Sidor
128
Författare
Jens Rydell, m.fl.
Omslag till 978-91-620-6740-3