Publikation

Argument för mer ekosystemtjänster

Två personer håller upp varsin gul kantarell.

Om publikationen

Rapporten tar upp fyra områden: vatten i stad och landskap, nyttoorganismer, människans hälsa samt klimatpåverkan och anpassning. Bland innehållet finns förklaringar och exempel på:

  • Hur växtlighet och öppna dagvattenlösningar minskar stadens översvämningsrisker. Träd, gräs och växter tar upp och lagrar vatten samtidigt som de gör marken mer porös och mottaglig för vatteninfiltration.
  • Hur naturen ökar människans hälsa. Redan efter fem minuters skogspromenad sjunker puls och blodtryck.
  • Hur ett varierat och blommande landskap hjälper i pollinatörers arbete. Pollineringen, och därmed skörden, blir bättre om flera olika insektsarter besöker bland annat jordgubbs- och äppelblommor.

Ekosystemtjänster är grunden i människans välfärd, ändå är de ofta osynliga i flera samhällsbeslut. Naturvårdsverkets ambition är att rapportens innehåll inspirerar fler att börja räkna med ekosystemtjänster när planer, strategier, investeringar och beslut ska tas. Rapporten är skriven av Ekologigruppen på uppdrag av Naturvårdsverket.

ISBN
978-91-620-6736-6
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2017
Sidor
40
Omslag till 978-91-620-6736-6