Betydelsen av kungsörnars hemområden, biotoptval och rörelser för vindkraftsetablering – etapp 2

Rapport från kunskapsprogrammet VINDVAL. ISBN 978-91-620-6734-2.