Publikation

Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning

Om publikationen

Vid anläggningsarbeten av broar, havsbaserad vindkraft och andra havsbaserade eller strandnära konstruktioner används ofta pålningsteknik för att få ner konstruktionen i botten.

Studien har tagit fram ett vetenskapligt underlag om ljudet från pålning i havet och hur detta påverkar det marina livet. En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-6723-6
Utgiven
‎9‎/‎1‎/‎2016
Sidor
111
Författare
Mathias H Andersson m.fl.
978-91-620-6723-6