Vägledning om statusrapporter

Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter gällande industriutsläppsverksamheter. ISBN 978-91-620-6688-8.