Publikation

Åtgärdsprogram för sandstäpp

(Xeric sand calcareous grasslands)
Sandstäpp på Söndre Klack.

Om publikationen

Sandstäpp (Xeric sand calcareous grasslands) förekommer på torra, kalkrika sandjordar i områden med låg nederbörd och hög avdunstning. I Sverige har miljön påverkats av igenväxning, plantering, uppodling och exploatering. Syftet med åtgärdsprogrammet är att restaurera marker med förutsättningar för sandstäpp samtidigt som kunskapen om naturtypen ska öka.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6676-5
Utgiven
‎2‎/‎28‎/‎2017
Sidor
72
Författare
Gabrielle Rosquist
Omslag publikation.