Publikation

Vindkraft och kulturmiljö

Om publikationen

Rapporten beskriver positiva och negativa effekter av vindkraftetableringar på kulturmiljöer. Den innehåller exempel på hur kulturmiljön behandlats i miljökonsekvensbeskrivningar och hur utfallet blev i verkligheten.

Det biologiska kulturarvet kan ibland gynnas av vindkraftetableringar medan andra former kräver hänsyn. När det gäller fornlämningar har det visat sig att de ytor som vindkraftverk tar i anspråk ofta är underskattade.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kräver att den omgivande miljön också tas i beaktande. Med hjälp av en landskapsanalys är det möjligt att identifiera historiska skeenden och riktningar i landskapet, för att undersöka om vindkraftverk kan infogas i landskapsrummet.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Vindkraft och samhälle.

ISBN
978-91-620-6541-6
Utgiven
‎3‎/‎1‎/‎2013
Sidor
91
Författare
Leif Häggström
Omslagsbild