Publikation

Hur vi kan leva hållbart 2030

Om publikationen

Kan vi fortsätta att leva ett modernt och bekvämt liv i Sverige och ändå ”rädda världen”? Den här rapporten går från ord till siffror för att ge en konkret och sammanhållen bild av en hållbar livsstil år 2030. Den diskuterar också hur andra viktiga frågor i politiken påverkar miljö- och naturresursfrågorna och hur de kan hanteras för att nå en hållbar utveckling. Genom att trappa ner och välja vanor och konsumtion i nivå med vad vi hade på 1990-talet – men med 2030 års teknik – och i stället njuta av mer fri tid, kan vi leva hållbart.

ISBN
978-91-620-6524-9
Utgiven
‎10‎/‎31‎/‎2012
Sidor
142
Författare
Christer Sanne
Omslag publikation