Efterbehandlingsansvar

En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis. ISBN 978-91-620-6501-0.