Publikation

Ljud från pålning av vindkraftfundament – påverkan på fiskbeteende

Om publikationen

En av de största källorna till påverkan av vindkraftverk på den marina miljön är de ljud som skapas under byggnads- och driftfasen. När man bygger vindkraftverk till havs används metoder som genererar höga ljudnivåer, till exempel borrning, muddring och pålning. Av aktiviterna är det pålning av vindkraftfundament som skapar de högsta ljudnivåerna.

Den här rapporten beskriver ett experiment där inspelat pålningsljud återspelades för torsk och sjötunga med hjälp av en undervattenshögtalare. Fiskarnas beteendemönster analyserades och ljudnivåer av både ljudtryck och partikelrörelse mättes under experimentet. Resultaten redovisas i rapporten. Kunskapen kan användas vid planering, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsgivning för vindkraftparker till havs.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-6437-2
Utgiven
‎7‎/‎1‎/‎2011
Sidor
44
Författare
Mathias H. Andersson och Peter Sigray.
Omslagsbild