Publikation

GIS-baserade metoder för att kartlägga fiskars livsmiljöer i grunda havsområden

Om publikationen

Rapporten beskriver GIS-baserade metoder för att skapa kartor över fiskars utbredning i grunda havsområden.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-6427-3
Utgiven
‎5‎/‎1‎/‎2011
Sidor
74
Författare
Ulf Bergström, m.fl.
Omslagsbild