Publikation

Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs

Om publikationen

Vid planering inför etablering av vindkraftsanläggningar är det viktigt att människor som bor och verkar i området får ett bra bemötande och att alla inblandade medverkar till en konstruktiv dialog. I denna rapport beskrivs möten mellan olika aktörer kring vindkraftsprojekten Lillgrund i Öresund och Utgrunden II i Kalmarsund. Rapporten är tänkt att ge en förståelse för vilka attityder, risk- och möjlighetsuppfattningar som kan finnas hos lokala aktörer.

Kunskapen kan användas av exempelvis projektörer och handläggare vid myndigheter i samband med planering av kommunikationsinsatser och samrådsförfaranden.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområden: Människors intressen.

ISBN
978-91-620-6351-1
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2010
Sidor
94
Författare
Åsa Waldo och Mikael Klintman.
Omslagsbild