Publikation

Partikelrörelser i vatten vid ett vindkraftverk

Om publikationen

Akustisk störning på fisk

Undersökning av hur fiskar uppfattar partikelacceleration orsakad av vindkraftverk.

Kunskapen är användbar vid planering och prövning av vindkraftanläggningar och kan utgöra underlag till exempelvis miljökonsekvensbedömningar.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-5963-7
Utgiven
‎8‎/‎1‎/‎2009
Sidor
31
Författare
Sigray, Andersson och Fristedt.
Omslagsbild