Publikation

Partikelrörelser i vatten vid ett vindkraftverk

Akustisk störning på fisk

Om publikationen

Undersökning av hur fiskar uppfattar partikelacceleration orsakad av vindkraftverk.

Kunskapen är användbar vid planering och prövning av vindkraftsanläggningar och kan utgöra underlag till exempelvis miljökonsekvensbedömningar.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-5963-7
Utgiven
‎7‎/‎1‎/‎2009
Sidor
33
Författare
Peter Sigray, Mathias Andersson och Tim Fristedt.
Omslagsbild