Publikation

Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk

Om publikationen

Sammanställning och analys av studier om hur människor upplever ljud från vindkraftverk.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområden: Människors intressen.

ISBN
978-91-620-5956-9
Utgiven
‎5‎/‎1‎/‎2009
Sidor
36
Författare
Eja Pedersen, m.fl.
Omslagsbild