Publikation

Studier på småfisk vid Lillgrund vindpark

Effektstudier under konstruktionsarbeten och anläggning av gravitationsfundament

Om publikationen

Studie av hur anläggningsarbeten påverkar fisk vid etablering av betongfundament för havsbaserade vindkraftverk.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-5831-9
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2008
Sidor
42
Författare
Linus Hammar, Andreas Wikström, Patrik Börjesson och Rutger Rosenberg.
Omslagsbild