Publikation

Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft

Om publikationen

Studie av hur marina miljöer påverkas vid etablering av olika typer av fundament för havsbaserade vindkraftverk.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-5828-9
Utgiven
‎5‎/‎1‎/‎2008
Sidor
105
Författare
Linus Hammar, Sandra Andersson och Rutger Rosenberg.
Omslagsbild