Publikation

Luft & miljö 2017 – Barns hälsa

Ett barns ansikte

Om publikationen

Luft & miljö 2017 Barns hälsa fokuserar på barnen och hur de påverkas av den luftkvalitet som omger dem. Många barn växer idag upp i miljöer där dålig luft kan påverka deras hälsa.

Den här rapporten vill peka på de hälsoeffekter som finns på kort och lång sikt, men också berätta om möjligheterna att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling och som bidrar till att vi når miljökvalitetsmålen.

Rapporten har tagits fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med nationell miljöövervakning, och är fylld med innehåll dels av dem som utför övervakningen, men även av forskare vid universitet och högskolor, myndigheter och andra aktörer.

Skriften är tänkt att vara ett inspirationsdokument för handläggare på kommuner och länsstyrelser somarbetar med miljö- och planeringsfrågor med koppling till barn och deras hälsa samt för politiker. Med ett barnperspektiv vid planering och beslut hoppas vi att samhället banar vägen för en framtid med bättre luft för alla.

ISBN
978-91-620-1303-5
Utgiven
‎12‎/‎15‎/‎2017
Sidor
64
Omslagsbild publikation