Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden – Handbok 2017:1

Utgåva 1. ISBN 978-91-620-0180-3.