Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1.

Handbok med vägledning för att underlätta återvinningen av avfall i anläggningsarbeten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. ISBN 978-91-620-0164-3.