Publikation

Åtgärdsprogram för skräntärna

(Hydroprogne caspia)
Skräntärna med två ungar på ön Stolp i Kristianopels skärgård, Blekinge län.

Om publikationen

Detta åtgärdsprogram syftar till att skräntärna (Hydroprogne caspia) skall uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus. Skräntärnan är en rödlistad art som för närvarande betraktas som sårbar (VU).

I norra Europa är skräntärnan som häckfågel begränsad till Östersjöområdet och i Sverige häckar den i några få stora kolonier och ett antal ensamma par med stora utbredningsluckor längs kuster och i skärgårdar från Skåne till Norrbotten. Det häckande beståndet uppgår för närvarande till omkring 600 par och ett mål är att få upp siffran till cirka 1000 par som det var i början av 1970-talet.

Länsstyrelsen i Södermanlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5702-2
Utgiven
‎5‎/‎31‎/‎2007
Sidor
58
Författare
Roland Staav
Omslag publikation.