Publikation

Effekter på fisk av marina vindkraftsparker

Om publikationen

En inventering av fiskförekomst i Kalmarsund före etablering av vindkraftsanläggning. Underlag för jämförelser med motsvarande studier genomförda under och efter byggnation av vindkraftverk i området. En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-5580-1
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2006
Sidor
18
Författare
Sture Hansson
Omslagsbild