Publikation

Effekter på fisk av marina vindkraftsparker

Om publikationen

En inventering av fiskförekomst i Kalmarsund före etablering av vindkraftanläggning. Underlag för jämförelser med motsvarande studier genomförda under och efter byggnation av vindkraftverk i området.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
91-620-5580-1
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2006
Sidor
16
Författare
Sture Hansson
Omslagsbild