Publikation

Hur vindkraft påverkar livet på botten

- en studie före etablering

Om publikationen

Rapporten redovisar en kartläggning av bottenlevande organismer vid fem havsområden som var aktuella för vindkraftutbyggnad. En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-5570-4
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2006
Sidor
26
Författare
Torleif Malm
Omslagsbild