Publikation

Hur vindkraft påverkar livet på botten

Om publikationen

Rapporten redovisar en kartläggning av bottenlevande organismer vid fem havsområden som var aktuella för vindkraftutbyggnad.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
91-620-5570-4
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2006
Sidor
24
Författare
Torleif Malm
Omslagsbild