Publikation

Vindkraftens effekter på ålvandring

Om publikationen

Studie av ålvandring vid planerade vindkraftparker i Kalmarsund och Öresund.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
91-620-5569-0
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2006
Sidor
21
Författare
Håkan Westerberg och Ingvar Lagenfelt.
Omslagsbild