Publikation

Operativ tillsyn

Handbok 2001:4

Om publikationen

Handbok 2001:4 är ett stöd för de operativa tillsynsmyndigheterna som beskriver principerna för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av tillsynen.

ISBN
978-91-620-0114-0
Utgiven
‎6‎/‎6‎/‎2001
Sidor
148