Strategisk miljöbedömning – miljöbedömning för planer och program

Vägledning om hur planer och program ska miljöbedömas. Kärnan i miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund