Kvalitetsmanualen – att söka bidrag

Arbetet med efterbehandling styrs framför allt av miljöbalken och miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om. Det övergripande målet för miljöpolitiken går ut på att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Start

Lagstiftning