Ladda bilen – bidrag för laddstation

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Stödet finns för flera målgrupper.

Klimatklivet är ett annat investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet, exempelvis publika laddstationer.

Driftstörningar 17 januari 2020

Det kan uppstå problem just nu med att hitta fastighetsbeteckningar när man ansöker digitalt via bankid. Felsökning pågår.