Öppna data visar hur miljön mår och hur miljöarbetet går

Naturvårdsverket har stora mängder data om miljön, alltifrån mängden partiklar i stadsluften till antalet björnar i skogen, till vilka risker ämnen i naturen, som till exempel tungmetaller, kan innebära för människa och miljö.

Vi vill göra all denna data om miljön känd för andra, helt nya användare och i helt nya sammanhang. Vi tror att om vår data och information kopplas ihop med helt annan data kan helt nya nyttor uppstå. Vi hoppas att en ökad öppenhet om och tillgänglighet av data om miljön ska leda till en ökad delaktighet och kännedom om miljöfrågor i samhället.

Nya möjligheter med öppna data

Samhällsnytta kan skapas genom att myndigheter tillgängliggör sina data så att de kan användas av fler och på nya sätt. Se och hör några av våra svenska förespråkare för ökad öppenhet ge sin syn på nyttan med öppna data. I filmen medverkar Pernilla Näsfors, Björn Hagström och Karl Wettin.

Enligt Joakim Jardenberg, Helsingborgs stads internetchef, så kan öppna data ge oss svar på frågor vi inte ännu visste att vi skulle ställa. Han anser att öppna data är den nya tolkningen av offentlighetsprincipen, och att det är dags för myndigheterna att inse att data insamlade för offentliga medel är allas data.

Se några av världens främsta experter tala kring ämnet öppna data och vad det innebär för framtiden. Medverkande i filmen: Tris Dyson, Catherine Lippert, och  Emelie Parker. Filmen är på engelska.

Youtube video

Visualisering av data

Vi har själva börjat använda våra data på nya sätt för att den ska vara enklare för andra att förstå. Luftens innehåll av partiklar, kväveoxider och ozon i olika delar av Sverige finns att titta på i realtid.

Diagram som visar data i realtid för partiklar i luften

Diagram som visar data i realtid för ozon i luften

Diagram som visar data i realtid för kväveoxider i luften

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket är en av flera myndigheter som tillsammans arbetar för att nå Sveriges miljömål med visionen att åstadkomma en bättre livsmiljö för kommande generationer.

Vi har stora mängder data om miljön. Den använder vi i våra uppdrag att visa hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Det gör vi genom att följa upp miljömålen och ta fram olika åtgärder på miljöområdet. Avgörande för detta arbete är data som visar hur miljön ser ut idag och hur den har sett ut bakåt i tiden.